Z Naeradec

Organizace výuky

13.10.2020

Vážení rodiče, 

od středy 14.10. 2020 na základě usnesení Vlády ČR nastává na obou stupních základní školy distanční výuka, která je ze zákona povinná.

Pro distanční výuku žáci obdrželi speciální rozvrh s hodinami, které budou probíhat online, na které mají povinnost se přihlásit (pokud nebyla s třídním učitelem domluvena jiná forma výuky). Jestliže se k výuce nepřihlásí, nebudou se jí účastnit, vyučující zapíše absenci, kterou je nutné omluvit.

Domácí práce budou mít žáci zadávány v prostředí Teams, případně jiným způsobem po domluvě s třídním učitelem. Práce bude následně hodnocena učiteli.

Dle opatření MŠMT č.j. 39185/2020 se dny 26. října a 27. října stanovují pro žáky jako volné dny.

Naše škola je zapojena do projektů