Z Naeradec

Návštěva předškoláčků v ZŠ – MŠ

02.06.2019

V pátek 14. 6. se předškoláci zúčastní ukázkové hodiny v 1. třídě.

Naše škola je zapojena do projektů