Z Naeradec

Návštěva knihovny – MŠ

02.03.2019

Ve středu 6. 3. navštívíme místní knihovnu.

Naše škola je zapojena do projektů