Z Naeradec

Maškarní karneval – MŠ

02.02.2019

Ve čtvrtek 28. 2. se bude konat karneval. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli připravit jednoduchou masku.

Naše škola je zapojena do projektů