Zájmová činnost

Zájmová činnost

Kroužky (zajišťované pedag.pracovníky):

 

Název kroužku                                Hodiny/ počet skupin                              Vedoucí

Flétna                                             1 h týdně 2. třída                                      M. Ctiborová

Sborový zpěv I                               středa 1h/týden 1.+2. třída                       L. Jedličková

Sborový zpěv II                              pátek 1h/týden  3. třída                            L. Jedličková

Logické hry                                     středa 1h/týden 1. stupeň                        M. Zhorná

Naše škola je zapojena do projektů