Zájmová činnost

Zájmová činnost

Kroužky (zajišťované pedag.pracovníky):
             
Název kroužku   Hodiny/ počet skupin Vedoucí  
Vybíjená     1x za 14 dní – středa J. Tichá  
Florbal 1. st.   1x za 14 dní – středa J. Svobodová  
Příprava na přijímací zkoušky 5. třída M 1x za týden – středa Z. Kratochvílová  
Příprava na přijímací zkoušky 5. třída ČJ 1x za týden – pondělí L. Melenová  
Příprava na přijímací zkoušky 9. třída M 1x za týden – čtvrtek J. Beránková  
Příprava na přijímací zkoušky 9. třída ČJ 1x za týden – pondělí J. Houdková  
Zahrádkář     1x za 14 dní – úterý Z. Kratochvílová  
Florbal 2. st.   1x za 14 dní – pátek J. Svobodová  
Sborový zpěv   1x za týden – středa L. Jedličková  
Sportovní hry 1. až 3. třída 1x za 14 dní – pátek M. Ctiborová  
Flétna (1., 6. třída)   1 x za týden – pondělí M. Ctiborová  

Naše škola je zapojena do projektů