Z Naeradec

Jarní prázdniny

12.02.2021

V týdnu od 15. do 19. 2. jsou jarní prázdniny.

Informace o další organizaci výuky budou zveřejněny na webových strákách školy.

Naše škola je zapojena do projektů