Z Naeradec

Jak jsme oslavili vánoční svátky

16.01.2014

Poslední měsíc roku 2013 bylo v základní škole opět živo. Tentokrát navštívili naši školu čerti s Mikulášem dokonce s třídenním předstihem . Čerti byli letos mimořádně čilí a postrašili zejména ty děti, které neměly, zejména co se týče chování, tak úplně čisté svědomí. Stejně jako v minulých letech odměnil Mikuláš sladkostmi ty , kteří během podzimu přiložili ruku k dílu a přispěli sběrem kaštanů pro lesní zvířátka.

Poslední týden před prázdninami se nesl ve znamení příprav na nadcházející vánoční svátky. Během celého týdne děti zdobily své třídy, vyráběly ozdoby do oken, přáníčka. Celou školou se linula vůně vánočních stromků a odevšad se ozývaly vánoční koledy.

V pondělí byl pro žáky druhého stupně stejně jako v loňském roce připraven vánoční turnaj ve florbale, poté následovalo poutavé vyprávění pana učitele Pavla Jakubův o cestě po Uzbekistánu a Tádžikistánu, které doprovázel velice pěknými fotografiemi.

Ve středu se uskutečnil celoškolní projekt s názvem „Starší učí mladší aneb učíme se spolu“, v němž si žáci druhého stupně mohli pod vedení učitelů vyzkoušet, jaké to je učit své mladší spolužáky. A jaké že to tedy bylo?

Zde je několik postřehů žáků sedmého ročníku:

„Tento den byl vyjímečný, bylo plno legrace i poučení. Starat se o třeťáčky bylo zajímavé a moc fajn.“ (V.Furdanová)

„Třetí třída byla pomalu chytřejší než my. Adélka byla šikovná a moc se mi to líbilo.(A. Ráczová)
„Projektový den s Vojtou byl zábavný, moc mě to bavilo. Chtěl bych, aby se to ještě někdy opakovalo.“(P. Duda)
(Můj žák Péťa byl šikovný na počítače, pěkně zpíval, skvěle počítal a já doufám, že tak dobře mu to půjde pořád.“(K. Adam)

„Projektový den byl super. Měla jsem Eriku a byla moc šikovná. (K. Janoušová)Ani letos nechybělo tradiční „Vánoční zpívání“, v němž spojily síly paní učitelky základní i mateřské školy s vlašimským klubem Ráchel a společně tak prezentovaly naši školu za hranicemi Načeradce. Doufejme, že svým vystoupením trošku zviditelnily naši školu a nalákaly tak pár budoucích prvňáčků k lednovému zápisu právě do Načeradce.

Poslední den školy žáci trávili společně se svými třídními učiteli. Ve většině tříd se společně hodovalo, nadělovaly se dárečky, zpívaly koledy, téměř všude vládla příjemná atmosféra.

Těsně před odchodem na prázdniny se všichni žáci a učitelé rozloučili se starým rokem písničkou Tisíc andělů a příjemně se tak naladili na nadcházející sváteční dny.

M. Ctiborová

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES