Z Naeradec

Informace o podávání přihlášek na SŠ

15.01.2014

Postup při podání přihlášky na SŠ

PODÁVAJÍ SE DVĚ PŘIHLÁŠKY

 • vzor přihlášky bude s žáky vyplněn v ZŠ za pomoci vých. poradce (J.Svobodová)
 • vzor přihlášky bude vyvěšen na nástěnce vých. poradce na druhém stupni ZŠ
 • žáci obdrží dva originály tiskopisů přihlášek (jsou také ke stažení na stránkách MŠMT)
 • rodiče vyplňují přední stranu přihlášky, na zadní straně vyplní pouze kolonku chování a názvy předmětů v osmé a v deváté třídě (1.pol.)-viz.vzor přihlášky
 • PROSPĚCH Z CHOVÁNÍ, PŘEDMĚTŮ A PRŮMĚR VYPLNÍ VÝCH.PORADCE!!
 • žáci vyplněné přihlášky (první a část zadní strany)předají výchovné poradkyni DO 7. ÚNORA 2014
 • přihlášky budou VP doplněny a potvrzeny ředitelkou školy
 • výchovná poradkyně po kontrole a potvrzení předá přihlášku zpět žákům (do konce února)
 • rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 15. 3. 2014, doporučuji osobní doručení nebo zaslání doporučeně
 • nezapomeňte na lékařské potvrzení přihlášky u těch škol, které ho vyžadují

více informací [PDF]

Naše škola je zapojena do projektů

 • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
 • Google AppsGoogle Apps for Education
 • Ovoce do školOvoce do škol
 • iTecEnglish in Action Week
 • iTecSeznam se bezpečně
 • iTecACES