Z Naeradec

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

12.11.2020

  1. Ve škole budou přítomni žáci 1. a 2. třídy.
  2. Učitelky si žáky vyzvednou před budovou školy – musí být zachovaná homogenita skupin (žáci jednotlivých tříd se osobně nekontaktují mezi sebou)
  3. Druhá třída se sejde před školou v 7:10 hodin (u vchodu do ŠJ) a první třída v 7:15 hodin u hlavního vchodu. Tam si je převezmou učitelky.
  4. Výuka bude probíhat v kmenových třídách, ale žáci 2. třídy budou využívat WC na 2. stupni, žáci 1. třídy budou využívat WC na 1. stupni.
  5. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (ochranné štíty nelze používat – dle informace KHS štíty nezajišťují dostatečnou ochranu dýchacích cest).
  6. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti, učitelé zajistí jinou formu výuky v hodinách HV a TV.
  7. Budou dodržována doporučená hygienická opatření (časté větrání – prosíme o vhodné oblečení žáků, časté mytí rukou, atd.)
  8. Provoz ŠD bude zajištěn v homogenních skupinách. V současné době zjišťujeme zájem, podle kterého bude stanovena provozní doba.
  9. ŠJ bude také v provozu – výdej obědů bude zajištěn pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně v prostorách školní jídelny. Pro ostatní žáky, zaměstnance školy a další přihlášené strávníky bude prostřednictvím výdejního okénka.
  10. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy (tel. 733 322 943)

 

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů