Z Naeradec

Informace k provozu od 26.4.2021

08.04.2021

Nastavení rotační výuky (střídavé týdny prezenční a distanční výuky):

od 12.4. mají prezenční výuku 1. třída a 5. třída, ostatní třídy mají distanční výuku

od 19.4. mají prezenční výuku 2., 3., 4. třída, ostatní třídy mají distanční výuku

od 26. 4. mají prezenční výuku opět žáci 1. třídy a 5. třídy, ostatní třídy mají distanční výuku

Podmínky pro prezenční výuku:

 • Zachování homogenních skupin (celé třídní kolektivy)
 • Týdenní rotace tříd
 • Zachování homogenních skupin i ve školní družině
 • Výuka dle platného rozvrhu
 • Absence příznaků infekčního onemocnění u žáků (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.)
 • Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů
 • Testování antigenními neinvazními testy 2x týdně
 • Větrání tříd a společných prostor
 • Stravování za dodržení všech platných hygienických pravidel a nařízení

Testování (dostupné informace zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodiceleták pro rodičeleták pro žáky):

 • Samotestování výtěrem z přední části nosu v určených prostorách – 1. třída a 2 třída v tělocvičně (střídání po týdnu), 3. třída ve školní kuchyňce, 4. třída a 5. třída střídavě v učebně VV/HV).
 • U žáků 1. až 3. ročníku je povolena účast rodičů (za dodržování všech platných hygienických nařízení). Potřebu asistence prosím nahlaste třídním učitelkám.
 • Testování vždy v pondělí a ve čtvrtek, v případě absence žáka ihned po jeho příchodu do školy.
 • Neotestovaní žáci nemohou být vpuštěni do výuky.
 • Žáci s pozitivním testem v pondělí musí jít domů a následně na konfirmační PCR test.
 • Při pozitivním testu alespoň jednoho žáka  ve čtvrtek musí jít domů celá třída, která čeká na výsledek konfirmačního PCR testu (graficky zde). O výsledku čtvrtečních testů budete informování do  9:00 hod. prostřednictvím elektronické ŽK (Bakaláři). Pro případ odchodu žáka domů je nutné zajistit jeho okamžité vyzvednutí.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hodin, a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit. Škola je povinna řídit se mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví a musí se také řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví. Prosíme tedy rodiče, kteří nesouhlasí s testováním, aby tuto skutečnost sdělili vedení školy na adresu zs@zsnaceradec.cz,  nebo tel. 733 322 943.
 • Vaše rozhodnutí bude plně respektováno, prezenční výuka bude omluvena. Vaše dítě pak dostane od vyučujících úkoly, které bude žák plnit (samostudium, ne on-line). Po domluvě s vyučujícími budou určeny termíny pro odevzdávání těchto zadání. Jakmile bude třída dítěte v distančním modu, bude se žák připojovat na on-line hodiny se svou třídou a plnit úkoly distanční formou.

Stravování: Výdej obědů při prezenční výuce bude podle rozpisu po jednotlivých třídách. Žáci budou automaticky přihlášeni k odběru oběda. Pokud nebudete chtít, aby Vaše dítě chodilo na obědy, musíte si oběd odhlásit.

Školní družina: Provoz bude od 6:30 hodin (ranní) do 16:30 hodin (odpolední)

 • Školní družina funguje jen pro žáky, kteří mají prezenční výuku.
 • Žáci, kteří přijdou do ranní družiny budou otestováni ráno, pak se již testovat nebudou.
 • Žáci s pozitivním testem musí jít domů.

Naše škola je zapojena do projektů