Z Naeradec

Informace k plánované organizaci výuky

29.05.2020

Vážení rodiče,

dovolte nám pár slov o postupech školy v současné situaci vzdělávání na dálku. Jak zaznělo z úst našeho ministra: “Toto nejsou prázdniny”. Snažíme se nastavovat množství, obtížnost a výběr učiva tak, aby bylo pro žáky zvládnutelné. Chceme touto cestou poděkovat rodičům a žákům za spolupráci, která je v této obtížné situaci velmi důležitá.

I nadále pokračuje distanční výuka pro všechny žáky základní školy.

  • Účast žáků 9. ročníku:  od 11. května 2020 žáci 9. ročníku dochází každé pondělí, středu a pátek do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.  Žáci musí dodržovat všechna hygienická opatření doporučená MŠMT.
  • Žáci 1. stupně dochází do školy od 25. 5. 2020 podle zájmu účasti na výuce podle nastavených hygienických a bezpečnostních podmínek. Byly vytvořeny skupiny. Skupiny se navzájem nekontaktují.
  • V současné době probíhá průzkum zájmu o konzultace u žáků 2. stupně, kteří budou mít možnost účastnit se těchto konzultací od 8. června 2020. Každý rodič bude telefonicky kontaktován třídními učiteli. Chceme vás touto cestou požádat o spolupráci při výše uvedeném průzkumu.

Vedení školy

 

Ochrana zdraví – dokument

Naše škola je zapojena do projektů