Z Naeradec

Dopravní týden – MŠ

28.03.2019

8. – 12. 4. proběhne v MŠ „Dopravní týden“, během kterého se budou děti seznamovat s pravidly a bezpečností silničního provozu.

Naše škola je zapojena do projektů