Z Naeradec

Informace ke znovuotevření MŠ Načeradec od 12. 4. 2021

09.04.2021

Vážení rodiče, 

Na základě informací, které jsem obdržela do datové schránky, upřesňuji informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá, přesto věřím, že společně vše zvládneme. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. 

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 

V mateřských školách
 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
 dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ: 

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19 
 1. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření 
 1. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  
 • TESTOVÁNÍ : dostupné informace zde:  

    

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/pro-rodice, leták pro rodiče, leták pro žáky) 

 

 

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NAČERADEC 

 • Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky 2x týdně.  
 • V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu. 
 • Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m. 
 • Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, půjde dítě se zákonným zástupcem do testovací místnosti. 
 • Testovací místností bude šatna 1. třídy v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do šatny 2. třídy a potom dítě odchází do horní třídy (2. třída) 
 • V případě pozitivního výsledku testu dítě musí opustit prostory mateřské školy a bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. 
 • Výsledky antigenních testů budou zapsány do přehledů testování.  

Instruktážní video k testování  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 

Bc. Jana Smetanová, ZŘŠ pro MŠ

Naše škola je zapojena do projektů