Z Naeradec

Provoz školy od 22. února 2021

19.02.2021

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Vlády České republiky je i nadále omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Ve škole budou přítomni pouze žáci 1. a 2. třídy. Provoz ŠD bude zajištěn v homogenních skupinách. ŠJ bude také v provozu – výdej obědů bude zajištěn pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně v prostorách školní jídelny. Pro ostatní žáky, zaměstnance školy a další přihlášené strávníky bude prostřednictvím výdejního okénka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy (tel. 733 322 943).

Sledujte prosím webové stránky naší školy. Pokud nastanou změny, budeme vás informovat.

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů